Lëkundje në një ëndërr

Të shohësh në ëndërr qiellin që dridhet, të shohësh se në atë vend do të ndodhë një e keqe, të shohësh diellin ose hënën duke u tundur, se do t'i bëhet një e keqe një prej pleqve të atij vendi; Të shohësh yjet të dridhen dhe dridhen tregon se në atë vend do të ketë një punë dhe një rebelim. Sipas Xhabir ul Magribiut; të shohësh tokën që dridhet në ëndërr do të thotë se shkencëtarët atje do të vuajnë; të shohësh godinën e qeverisë të dridhet, se populli do të persekutohet; të shohësh xhaminë të luajë, se dijetarët do të mëkatojnë; Të shohësh shtëpinë e tij të dridhet, të shohësh që trupi i tij dridhet dhe dridhet, se njerëzit e shtëpisë do të pësojnë një fatkeqësi, ta bësh fenë e tij të korruptuar.

Lexo: 77