Ëndërroni të bëni dashuri me dikë tjetër

Të shoh se si bëni dashuri në ëndërr; Nëse është me bashkëshortin e vet, tregon lajme dhe ngjarje të mira, dhe nëse është me dikë tjetër, tregon humbje të madhe në një partneritet të lidhur për një biznes të keq. Interpretohet se ai do të humbasë kapitalin e tij të investuar në një sipërmarrje biznesi.

Lexo: 33