Duke parë rrafshimin në ëndërr

Të lidhësh rruzaren në dhikër dhe të kërkosh falje; Radhitja e gjërave të çmuara si perlat dhe rubinët, grumbullimi i pasurisë, frika ndaj Allahut dhe dashuria familjare, varja e rruazave të zakonshme ose e gjërave të pavlera në një varg tregon njohuri të padobishme dhe mallra që janë pak të dobishme.

Lexo: 34