Ëndërrimi për të shmangur

Të shmangësh diçka dhe të jesh i sigurt për të, Shmangia nga harami dhe ndalesat tregon shpëtim dhe mirëqenie, Shmangia e veprave të mira ose gjërave që nuk mund të shmangen, tregon hipokrizi ose dobësi të besimit.

Të shohësh se je. frikësohet nga diçka në ëndërr dhe është i qetë për atë gjë. do të thotë të kapesh. Nuk është mirë të kesh frikë dhe qetësi në ëndërr. Kushdo që sheh se ka frikë nga armiku i tij do të mposhtet prej tij. Kushdo që sheh se ka frikë nga shejtani do të humbasë. Frika nga mundimi tregon mundim. Sipas një transmetimi tjetër: Të qëndrosh larg diçkaje që nuk mund të shmanget në ëndërr është shenjë e nifakës ose ndarjes nga e Vërteta, ose harresës së Kur'anit ose diçkaje nga Kur'ani.

Lexo: 38