Të shohësh të pasura me para në një ëndërr

Mercenar i parë në ëndërr është shenjë e një njeriu që sheh fitim dhe përfitim në tregtinë e tij, nëse me të shihet diçka e mirë. Nëse me të shihet diçka që tregon serra, falimenton. Kush sheh në ëndërr se quhet "O njeri me para" dhe se ka diçka që tregon fitim dhe fitim me të, siguron fitim dhe fitim falas. Nëse ka ndonjë gjë për të treguar serre, ai person do të falimentojë ose fjala e tij do të jetë e kotë ose një person i poshtër. Sepse paratë janë gjëja më e zakonshme që jepet dhe blihet me to.

Lexo: 30