Duke parë dhunën në ëndërr

Përjetimi i ndonjë dhune në ëndërr tregon se ka një konflikt të vogël në familje dhe një konflikt midis anëtarëve të familjes. Nëse e sheh se dhuna dhe vështirësitë e godasin në ëndërr, do të jetë i varfër. Dhuna dhe ngushtësia janë shenja se ëndërrimtari sëmuret, bie në armiqësi dhe ndarje.

Lexo: 86