Duke parë Fatimen R.a në ëndërr

hz. vajza e të Dërguarit të Allahut (a.s.). për të parë Fatimen; Hanim i referohet zhdukjes së prindërve dhe qëndrimit në një situatë hezituese.

Lexo: 100