Duke parë Bump në një ëndërr

Të godasësh një mur, pemë ose një objekt do të thotë të marrësh rrugën dhe metodën e gabuar, përplasja me një person të njohur tregon takimin me një mik, përplasja me një person të panjohur nënkupton telashe. ose është dëshmi se ai do të ndahet nga pasuria e tij.

Goditja e një muri, peme ose një objekti tregon rrugën dhe metodën e gabuar, përplasja me një person të njohur tregon takimin me një mik, përplasja me një person të panjohur tregon se bie në telashe.

Lexo: 70