Duke parë një magjistar në një ëndërr

Për të parë se ai është një magjistar dhe adhuron zjarrin, kërkon botën, i drejton të gjitha përpjekjet e tij drejt botës dhe e përdor fenë e tij për interesa të kësaj bote; Për të nënçmuar Islamin dhe për të bërë mëkate të mëdha; Të shohësh dikë që adhuron zjarrin, një armik tjetër që nuk dëshiron ta eliminojë armikun e tij, ose një person të neveritshëm nga bota, të veshësh një rrip Magi do të thotë të ndihmosh një fëmijë ose fenë islame. është armiku. Kushdo që e sheh veten si magjistar në ëndërr, e përçmon Islamin duke bërë mëkate të mëdha dhe duke bërë një betim të rremë që sjell zemërimin e Allahut. Kush e sheh se është magjistar në ëndërr kërkon botën. Nëse një person e sheh veten si magjistar në ëndërr, kjo tregon se feja e shpallur nga ai person nuk është për Allahun (c.c.), por e bën atë një mjet për të kërkuar botën. Nëse nuk ka trup të pajetë në të, kjo tregon një shtëpi të keqe ose një njeri të keq tek i cili u strehua një popull i keq.

Lexo: 37