Duke parë thjerrëzat në ëndërr

Të shohësh thjerrëzat në ëndërr është dëshmi e shërimit, mirëqenies dhe qëndrimit larg pikëllimit. Ngrënia e thjerrëzave, qofshin të thata apo të lagura, nënkupton qëndrimin larg frikës dhe shërimit. Është shumë mirë të shohësh thjerrëzat. Meqenëse është zakon i Ibrahim Alejhisselamit për të ngrënë, shumica e komentuesve vlerësuan thjerrëzat. Sipas Kirmanit; Nuk është mirë të shohësh se po hani thjerrëza në ëndërr. Sepse populli i Musait (as) deshi thjerrëzat dhe Allahu i Madhëruar i qortoi. Sipas Xhabir ul Magribiut; Ngrënia e thjerrëzave në ëndërr i referohet mallrave të marra nga gratë. Ngrënia e thjerrëzave të paziera është një shqetësim. Nuk është mirë të ruash thjerrëzat në një magazinë. Sipas një thashetheme tjetër: thjerrëzat në ëndërr janë burimi i vendlindjes së udhëtarit. Të shohësh thjerrëza në ëndërr tregon të mira hallall. Disa përkthyes thanë gjithashtu se thjerrëzat janë burim pikëllimi, trishtimi dhe rreziku i keq. Interpretohet se dikush afër jush po komploton kundër jetës tuaj të dashurisë.

Interpretohet si pronë, pasuri, bollëk, të ardhura të mira.

Lexo: 82