Duke parë Crumbly në një ëndërr

Shtypja e çdo gjëje me qëllim përfitimi dhe përdorimi nënkupton rehabilitimin e vlerave joaktive dhe t'i bëjë ato të dobishme.

Tregon që personi do të ketë fat të mirë ose do ta bëjë punën e tij më të lehtë.

Lexo: 121