Duke parë pemën e Myrtle në një ëndërr

Nëse një i sëmurë sheh në ëndërr një pemë mërsine, kjo tregon se do të shërohet nga sëmundja. Ndonjëherë, pema e mirtës quhet e dëshpëruar për atë që dëshiron të mblidhet. Disa interpretues kanë thënë se "nënkupton një person që e përmbush betimin". Nëse një grua e sheh këtë ëndërr, ajo do të ketë një jetë të gjatë.

Të nuhasësh pemën e mirtës është kështu.

Të shohësh një pemë mërsine në ëndërr nënkupton miqësi të përhershme, bujtinë, kujdestari, gëzim dhe paqe të vazhdueshme, si dhe shumë pasuri.

Lexo: 32