Duke parë një kuti në ëndërr

Të shohësh një kanaçe në ëndërr është një shenjë ushqimi. Të shohësh kanaçe që përmbajnë turshi, ujë, qumësht dhe ushqim është një shenjë e bollëkut dhe pjellorisë. Ëndrra e një daulle të bardhë interpretohet gjithashtu si një kavanoz dhe një jumpsuit. Të shihni një kanaçe turshi në ëndërr tregon se do të merrni rezultatet e mira që prisni nga puna që dëshironi dhe do të arrini ëndrrat tuaja. Të shihni turshi në një kavanoz në ëndërr tregon se do të fitoni para hallall. Personi që vendos turshinë në kavanoz do të bëjë një punë që do ta bëjë të lumtur. Të shohësh një bidon në ëndërr është një shenjë ushqimi. Të shohësh një daulle uji në ëndërr i referohet një udhëtimi, familjes, fëmijëve dhe zonjës së shtëpisë. Nëse shihni në ëndërr se pini ujë nga një kanaçe uji tregon mirësi dhe dashamirësi nga bashkëshorti dhe fëmijët tuaj. Të shohësh një kosh të zbrazët në ëndërr do të thotë që personi do të bëjë gjëra të mira dhe të dobishme në botë. Gratë që shohin një bidon në ëndërr tregojnë se nëse janë shtatzënë, do të lindin një djalë, dhe për burrat, do të marrin ushqim nga një vend i papritur. Sipas një interpretimi tjetër, një kanaçe në ëndërr tregon bollëk, trashëgimi dhe jetë të gjatë. Kushdo që sheh një kavanoz plot me qumësht do të fitojë shpërblim. Të shohësh një kavanoz plot me qumësht në ëndërr tregon se ëndërrimtari do të ketë mjaft ushqim. Ndonjëherë, qumështi i parë në kanaçe interpretohet si marrja e lajmeve të lumtura ose largimi nga telashet. Të shohësh një kovë plot me ujë në ëndërr është një shenjë e bollëkut dhe pjellorisë. Mbushja e ujit nga një shatërvan në një shishe në një ëndërr do të thotë që personi që sheh ëndrrën do të bëhet kreu i një bamirësie. Mbushja e ujit në një kanaçe në ëndërr tregon që ëndërrimtari do të bëjë vepra të mira. Nëse një i sëmurë sheh se po pi ujë nga kanaçe, gjykohet se ëndërrimtari do të gjejë shërim. Nëse e kupton se uji që pi është i hidhur dhe pështyn në tokë, konsiderohet si shenjë se sëmundja e atij personi do të vazhdojë. Sipas disa interpretuesve të fjalorit të ëndrrave, të shohësh një bidon në ëndërr tregon udhëtim dhe pasuri. Tregon se gruaja e një personi që sheh një kanaçe të mbushur me ujë në shtëpinë e tij është shtatzënë. Sepse uji është fëmijë. Tulum është barku i gruas. Në një ëndërr, një kanaçe jerry përkufizohet si një person punëtor, i plotë, i nderuar. Ndonjëherë në një udhëtim të largët që do të përfundojë në paqe; ndonjëherë konsiderohet si shenjë e një pune për t'u shpërblyer. Disa komentues thonë se “ai që i fryn kanaçes ka një djalë”. theksuan ata.

Lexo: 40