Duke parë pendimin në ëndërr

Falja e personit në ëndërr tregon bollëkun e rizkut. Falja që bën njeriu jashtë namazit është se jeta e tij është e gjatë. Falja tregon gjithashtu ndihmë dhe largim nga telashet. Nëse e sheh veten duke kërkuar falje në ëndërr, Allahu (c.c.) ia fal mëkatet dhe i dhuron pasuri dhe fëmijë. Nëse e sheh veten të heshtur në kuvend ku kërkohet falje, ai person është hipokrit. Nëse një grua sheh në ëndërr se i thuhet "të përgjigjet", ajo kryen tradhti bashkëshortore. Një person që e sheh veten duke i kërkuar falje Allahut, është shenjë e pasurisë dhe fëmijëve hallall. Pas mbarimit të namazit i pranohet namazi i personit që sheh se po kërkon falje kundër kibles. Duke parë se është i kthyer nga një drejtim tjetër përveç Kiblës, ai bën një mëkat dhe pendohet prej tij

Lexo: 80