Duke parë gjëra të kundërta në ëndërr

E kundërta nënkupton kushtet që janë të nevojshme për vazhdimin e ekzistencës: Poli plus (+) plotëson polin minus ( ); Ka ngrohtësi përballë të ftohtit, të keqen përballë së mirës dhe blasfemi përballë besimit. Një person është i detyruar të mbajë një qëndrim ndaj pozitives. E kundërta nënkupton kushtet që janë të nevojshme për vazhdimin e ekzistencës: Plus, nëse një person i gjallë e sheh veten të vdekur, ai do të marrë pjesën e tij në jetë; Të shohësh të vdekurin të gjallë në ëndërr i referohet pjesës së tij në ahiret; sepse gjërat e kundërta zbulojnë funksionin (bukurinë) e njëra-tjetrës.

Lexo: 97