Duke parë një martir në ëndërr

Të jesh ose të shohësh një martir në ëndërr do të thotë se do të ngjitesh në pozita që do të respektohen rreth teje.

Nëse dikush sheh që një nga martirët është gjallë, është shenjë se mënyra dhe qëndrimi i atij dëshmori vazhdon mes njerëzve. disa interpretues thonë se një person që sheh një shehid të gjallë në ëndërr do t'i afrohet Allahut (c.c.)

Të shohësh një shehid të gjallë do të thotë se dituria dhe rruga që la pas është të jetuarit ose të qenit afër Allahut; Të shohësh se ai është shehid tregon se ai do të jetë në gjendje të bëjë veprat që do ta meritojnë këtë gradë. Kur të vdisni, është shenjë se do të hyni në praninë e Allahut me gradë të madhe.

Lexo: 135