Duke parë një rrotull në një ëndërr

Të shohësh një bobinë me fije në ëndërr do të thotë që puna jote do të jetë më e lehtë dhe më e qetë; pusi dhe bobinat e litarit tregojnë punë shumë të mundimshme.

Të shohësh një bobin me fije në ëndërr do të thotë që jeta jote e biznesit do të jetë më e lehtë dhe më e mirë; Të shohësh një pus dhe një mbështjellje litari interpretohet si një punë për të cilën do të shpenzosh shumë përpjekje.

Rrotullimi është një pasuri që lidhet me martesën, shtëpinë e lumtur, dashurinë.

>Të shohësh një bobin me fije në ëndërr do të thotë se puna jote do të jetë më e lehtë dhe e qetë; pusi dhe rrotullat e litarit tregojnë punë shumë të mundimshme.

Lexo: 40