Lidhja e duarve në një ëndërr

Lidhja e duarve në ëndërr nuk interpretohet si e mirë. Nuk është mirë të shohësh që i lidh duart duke kryqëzuar gishtat në ëndërr. Sipas disa komentuesve; Të shohësh atë të lidh duart duke ndërthurur gishtat e vendos një person në një situatë të vështirë. Sipas Ibn Sirinit; Ai që sheh se i ka lidhur duart në ëndërr, sido që të jetë, e lidh fatin e tij. Lidhja e duarve nënkupton ngushtësi dhe vështirësi. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh se je i lidhur në ëndërr nuk është shenjë e mirë. Një ëndërr e tillë është shenjë e vështirësisë dhe vështirësisë për shikuesin.

Lexo: 98