Çfarë do të thotë të rrahësh një prift në ëndërr?

Të rrahësh një prift në ëndërr do të thotë se njeriu do të bëjë një jetë në rrugën e Allahut. Kjo tregon se nuk duhet të humbasin shpresat. Do të thotë se personi do të ketë pronë. Nëse personi që sheh ëndrrën është dikush që ka fëmijë, kjo tregon se ai do të ketë një pozicion.

Do të thotë që personi do të menaxhojë një numër të caktuar njerëzish. Do të thotë gjithashtu që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos u bindet armiqve. Të rrahësh një prift në ëndërr do të thotë që ëndërrimtari do të shpëtojë nga periudha e trazuar dhe e trazuar. Do të thotë se ai që sheh ëndrrën do të ketë ditë të qeta dhe të lumtura.

Të marrësh diçka nga një prift në ëndërr; t'i japësh diçka Priftit në vend që të marrësh një lajm shumë të keq; Tregon se do të bëhen gabime në çështjet fetare, grindja me priftin tregon se do të grindeni për një çështje fetare, nëse mundni priftin, do të shpëtoni nga një e keqe, nëse jeni të mundur nga prifti, do të përballeni. një aksident apo telash.

Lexo: 39