Duke parë një oficer martese në ëndërr

Të shohësh në ëndërr një zyrtar martese do të thotë të martohesh për një person beqar; divorci për një të martuar ose për të qenë udhëheqës aq sa sheh ëndërrimtari; është shenjë e një marrëveshjeje të bërë për pronarin e ëndrrës ose dikë tjetër.

Të shohësh një oficer dasme në ëndërr është martesë për një person beqar; Për të martuarit, kjo nënkupton ndarjen ose që dikush tjetër do të nënshkruajë një kontratë me ta.

Zyrtar martese, martesë për një person beqar; Është shenjë e ndarjes për një person të martuar.

Lexo: 31