Duke parë furrën e hekurit në ëndërr

Interpretohet si një grua nga familja e një personi që ka pushtet dhe dhunë. Nëse vatra është prej bakri ose bronzi, gruaja është gruaja e një të pasuri me shumë financa. Nëse vatra është prej druri, ajo grua është gruaja e një njeriu të pasur, por thashetheme, me shumë financa. Nëse farka është prej balte, ajo grua është nga familja e një fetari. Nëse vatra është prej gëlqereje, është nga familja e një personi shumë mizor. Të shohësh zjarrin që shkëlqen mbi sobë është një shenjë se ajo do të ketë një fëmijë.

Lexo: 107