Duke parë një gradë në një ëndërr

Të shohësh një person me uniformë që tregon gradën e tij në ëndërr tregon se ai do të ngrihet në jetën e biznesit, paga e nëpunësit civil do të rritet, nëse ai është punëtor, ai do të bëhet kryepunëtor dhe nëse është një amvise, ai do të fitojë dashurinë e burrit të tij. Sipas një transmetimi tjetër: Nëse një i varfër e sheh se ka një gradë në ëndërr, kjo është shenjë e gruas së tij ose e jetesës ose duke bërë një vepër të mirë se Allahu do t'ia ngrejë gradën. Duke parë se një i varfër ka një gradë, gruaja e tij do t'i mundësojë të përmirësojë jetesën e tij, të jetë në gjendje të bëjë vepra të mira që do t'i rrisin gradën; Për një person të pasur, të shohësh një gradë tregon fat të mirë.

Lexo: 91