Duke parë Yams në një ëndërr

Të shohësh një mollë në ëndërr tregon fat të mirë. Në ëndërr, angjinarja e Jeruzalemit tregon njerëz dhe fëmijë me fytyra të bukura.

Mbledhja e angjinareve të Jeruzalemit në ëndërr

Mbledhja e angjinareve të Jeruzalemit në ëndërr tregon pasuri. Përsëri, nëse një beqar mbledh marshmallow në ëndërr, është shenjë se do të martohet
. E njëjta gjë vlen edhe për vajzën beqare. Mbledhja e angjinareve të Jeruzalemit në ëndërr tregon bollëkun e atij viti.

Të shohësh angjinaren e Jeruzalemit në ëndërr tregon gjithashtu mirësi, fat të mirë dhe fitim.

Gjithashtu, të shohësh një angjinare të Jeruzalemit në ëndrra juaj tregon një jetë të lumtur dhe bekim.

Të shihni një mollë në ëndërr tregon pasuri dhe bollëk.

Ëndrra e angjinares së Jeruzalemit interpretohet me pasuri, mallra dhe ushqim.

Ngrënia e angjinares së Jeruzalemit në ëndërr

Ngrënia e një artiçoke të Jeruzalemit në ëndërr tregon hallall mallra dhe ushqime. Të shohësh një ëmbëlsirë në ëndërr tregon gjithashtu një burrë bujar dhe besnik, i cili është i dashur nga njerëzit e famshëm.

Ndonjëherë ëndrra e angjinares së Jeruzalemit interpretohet si gëzim dhe mirëqenie.

Të shohësh një angjinare të Jeruzalemit në ëndërr është gjithashtu një shenjë e pasurisë. Personi që sheh se ha ëmbla të ëmbël në ëndërr do të jetë i bekuar.

Të shohësh që po rrëmben shumë angjinare të Jeruzalemit në ëndërr tregon një pronë masive.

Nëse një grua shtatzënë sheh në ëndërr angjinaren e Jeruzalemit, kjo tregon se fëmija do të lindë. do të jetë djalë. Gjithashtu, nëse një vajzë beqare sheh në ëndërr një angjinare të Jeruzalemit, interpretohet se ajo do të martohet.

Blerja e artiçokës së Jeruzalemit në ëndërr

Për të marrë një karçokë Jeruzalemi në një ëndrra tregon të qenit i pasur, i pasur, pronë dhe para. Interpretohet se një person beqar do të marrë yams në ëndërr.

Lexo: 101