Ngrënia e dardhës në ëndërr

Pasuria e të ngrënit të një dardhe në ëndërr interpretohet si shërim, fitim, para, martesë, pasuri të frytshme dhe bekime. Ëndrra e një dardhe të ngrënë do të thotë pasuri, pasuri, para dhe fitim. Interpretohet se do të arrini atë që dëshironi dhe atë që dëshironi të jeni. Ngrënia e një dardhe tregon gjithashtu një zhvillim ku do të fitoni para. Ajo çon në një martesë të bukur për beqarin, për të hequr qafe sëmundjen dhe për të gjetur shërim për të sëmurët, për të hequr qafe shqetësimin që ka probleme.

Ngrënia e një dardhe jeshile në ëndërr interpretohet. si shëndet, mirëqenie dhe shërim. Një person që ha një dardhë në ëndërr do të arrijë sukses të madh. Të shohësh që hani një dardhë jeshile gjatë stinës së saj në ëndërr i referohet mirësisë dhe bollëkut, dhe është e ndaluar të hahet jashtë stinës. Dardha jeshile tregon bekimin ose pasurinë që duhet të arrihet. Personi që sheh se ha një dardhë të ëmbël jeshile në ëndërr do të fitojë pasuri dhe bekime. Të hash dardha jeshile në ëndërr do të thotë të jesh i gëzuar dhe i gëzuar.

Të hash dardha gjatë shtatzënisë në ëndërr tregon një fëmijë të mirë për të lindur. Një dardhë e ngrënë nga një pemë është një shenjë e një personi me natyrë të butë dhe të pasur.

Ibn-i Sîrîn e përkufizoi ngrënien e një dardhe të shijshme jeshile si marrjen e mallrave hallall dhe ngrënien e një dardhe të verdhë sëmundje. Ngrënia e dardhave të pjekura e të ëmbla tregon fitim për sa i përket mallrave dhe ngrënia e dardhave të tharta dhe të pakëndshme tregon trishtim. /p>

Kirmanî është lodhur gjithashtu duke ngrënë dardha jeshile dhe të shijshme në sezonin e tyre për të arritur dëshirat e mira dhe për të përfituar përfitime.

Lexo: 82