Duke parë martesën që prish divorcin në ëndërr

Nëse një person lë gruan e tij në këmbim të mallrave që bleu nga gruaja e tij në ëndërr, kjo nënkupton vdekjen ose ndarjen nga puna ose ndarjen për shkak të udhëtimit. Allahu thotë: "Gratë janë rrobat tuaja dhe ju jeni rrobat e tyre". (Sure Bekare a.187} Kjo ëndërr është zhveshja e fustanit nga tjetri. Ndonjëherë është shenjë e shitjes së diçkaje me kusht kthimi, dhe ndonjëherë është shenjë e largimit nga Islami.

Lexo: 102