Duke parë Solomonin (a.s.) në ëndërr

Të shohësh Solomonin (A.S.) në ëndërr, veçanërisht nëse Sulejmani (A.S.) u drejtua me kurorën e tij ose i vendosi unazën ose e vendosi në fron, tregon pasurinë për personin e denjë, dhe gjykim dhe fetva për personin. i denjë për të dhënë fetva. Ndonjëherë, ai person kalon nëpër punë të veçanta dhe përfundimisht ngrihet në pozita të larta në botë me ndihmën e Allahut dhe bukurinë e fatit të tij në ahiret. Ndonjëherë Hz. Shikimi i Solomonit (A.S.) është shenjë e telasheve dhe vështirësive nga gratë. Nëse personi që e sheh Sulejmanin (A.S.) është guvernator, ai shkarkohet nga puna dhe më pas kthehet në të njëjtin guvernator. Ndonjëherë ai martohet me një grua të pasur dhe të nderuar duke tradhtuar. Nëse një person që e sheh Sulejmanin (a.s.) siguron furnizim me zogj dhe prodhim xhami, ai do të përfitojë shumë prej tyre dhe do të fitojë shumë furnizim. Megjithatë, ndonjëherë, financat e shkëlqyera të atij personi humbasin dhe ai i gjen përsëri pasi ka hequr dorë nga shpresa. Ndonjëherë, pasi armiku i tij e ka mundur, ai përsëri mund armikun e tij dhe hakmerret tim ndaj armikut. Të shohësh Solomonin (A.S.) është shenjë se do të fryjë erë. Të shohësh Solomon (A.S.) është shenjë e njohjes së gjuhëve të huaja ose arabishtes. Nëse dikush që e sheh Solomonin (A.S.) është i sëmurë, ai do të jetë i sigurt. Të shohësh Nuhun (A.S.) në ëndërr është e kundërta. Sepse ta shohësh Atë është shenjë e vdekjes së pacientit. Sepse, në fjalën e Nuhut, ka kuptimin "Nahva", që do të thotë të qash për të vdekurit. Kjo mund të bëhet vetëm për të vdekurit. Një person që sheh se ka shkopin e Sulejmanit (A.S.) në ëndërr është një person që vesh rroba dhe merr fjalën e tij. Nëse është i sëmurë, ai vdes. Është shenjë se kujdestaria e personit që e sheh vulën e Solomonit (A.S.) dhe e zotëron atë, do të ripërtërihet ose ai do të ketë një flamur në nivelin që njerëzit do ta nderojnë. Këto terma përmenden në artikujt e vulave dhe unazave. Gruaja që sheh Sulejmanin (A.S.) në ëndërr shkon te burri i saj. Hz. Kushdo që sheh Süleyman (A.S.) mëson shkencën e mjekësisë. Hz. Të shohësh Solomonin (A.S.) të vdekur në minber ose fron është shenjë e vdekjes së një prijësi. Mirëpo vdekja e tij bëhet e ditur pas një kohe. Kushdo që e sheh Sulejmanin (A.S.) në ëndërr udhëton shumë. Nëse është i denjë, do të marrë një detyrë të cilës do t'i binden miqtë dhe armiqtë. Për të, kthimi i tij do të jetë i shpejtë dhe udhëtimi i tij do të jetë larg, dhe ai do të arrijë të mira dhe siguri. ekzistencës dhe mirëqenies për të tjerët; Të shohësh atë nënkupton vuajtjen nga gratë, pozitat e larta, pasurinë dhe nderin, njohjen e gjuhëve të huaja, të folurit me të huajt, të udhëtosh shumë.

Lexo: 36