Duke parë frikën në ëndërr

Të shohësh që frikëson dikë në ëndrrën tënde, dikush do të ndriçohet për fenë; duke e parë veten duke ikur nga frika, se nëse në atë vend ka një sëmundje epidemike, ai është larg rrezikut për ta kapur këtë sëmundje; Nëse nuk ka një gjë të tillë, tregon se ai që ka sukses në biznes do të fitojë. Të shohësh se je i frikësuar në ëndërr, por nuk e di se nga kush është i frikësuar, tregon se e dini se çfarë mendojnë armiqtë tuaj për ju dhe merrni masa paraprake në përputhje me rrethanat. Të shohësh që po kritikohesh për një veprim të paligjshëm tregon se e gjithë puna e tij në botë është në përputhje me ligjin dhe ai nuk ka frikë për këtë. Sipas një transmetimi tjetër: Nëse dikush sheh se po frikëson dikë në ëndërr, e kërcënon dhe e frikëson të frikësuarin me sëmundje, trishtim dhe mendjemadhësi. Ndonjëherë, nëse personi kërcënues është i sëmurë, kjo është një shenjë se ai do të shërohet nga sëmundja e tij dhe gjymtyrët e tij do të fitojnë forcë. Ndonjëherë, nëse personi kërcënues është i sëmurë, kjo është një shenjë se ai do të shpëtojë nga sëmundja e tij dhe gjymtyrët e tij do të fitojnë forcë.

Lexo: 84