Duke parë kohën e Isha në ëndërr

Të shohësh në ëndërr kohën e rënies së natës është shenjë mashtrimi, gënjeshtre, rebelimi dhe diçkaje, përfundimi i së cilës është i pasigurt. Ndonjëherë të shohësh kohën e natës është shenjë tesbih, tehlil dhe dhikri.

Lexo: 45