Thënia e Allahut Ekber në ëndërr

Të thuash Allahu Ekber në ëndërr i referohet vazhdimit të pendimit, ngritjes së gradës, gjetjes së nderit, gëzimit dhe lehtësimit, mposhtjes së armikut dhe lutjes. Të shohësh që thua "Allahu Ekber" në ëndërr tregon fitore mbi armikun ose arritjen e paqes, gëzimit, lumturisë, kënaqësisë ose nderit. duke parë atë që keni sjellë; Do të thotë se e ke lënë pas dore namazin dhe duhet të pendohesh dhe të kryesh namazet dhe ibadetet e ngjashme si më parë. Të thuash Allahu Ekber në ëndërr tregon se është një paralajmërim për ty.

Të thuash Allahu Ekber në ëndërr do të thotë që personi që sheh ëndrrën dëshiron të heqë qafe mëkatet e tij. Do të thotë të pendohet tek Allahu dhe të betohet se nuk do të mëkatojë më dhe të kërkosh falje. Në përgjithësi, tregon se personi që thotë Allahu Ekber në ëndërr do të shpëtojë nga e keqja e armiqve të tij. Të shohësh që thua "Allahu Ekber" në ëndërr tregon se do të jesh fitimtar mbi armikun. Arrin gëzim, lehtësim ose nder. Duke e parë atë duke thënë Allahu Ekber në ëndërr. Ai praktikon Sunetin e Profetit tonë (S.A.V.). Të mos thuash mirë tekbir është shenjë e zhurmës së armikut.

3- Të thuash Allahu Ekber në ëndërr nga Ibn-i Sirin

Të shohësh që shqipton tekbir; Tregon se do të jeni të sigurt nga e keqja e armiqve tuaj dhe se do t'ju hapen dyert e mirësisë.

5- Cili është interpretimi i të thënit Allahu Ekber sipas Imam Cafer Sadik (a.s)?

>Imam Cafer Sadik (a.s): Ka katër interpretime të goditjes me shkelm në ëndërr:< /p> Ndërprerje në biznes, Humbje, Trishtim dhe shqetësim, Çrregullim.

Shprehet si shenjë se hapen dyert e bamirësisë. për të, se është i sigurt për problemet dhe se gjërat e vështira për t'u bërë bëhen më të lehta për të.

Lexo: 97