Ëndërroni një shtëpi prej druri

Në përgjithësi, të shohësh një shtëpi prej druri në ëndërr interpretohet sipas gjendjes së shtëpisë. Nëse shtëpia prej druri është e re, do të thotë se do të ketë një martesë të lumtur. Nëse shtëpia prej druri është e vjetër, kjo tregon se një sëmundje do të përkeqësohet. Si rezultat, të shihni se jeni në një shtëpi prej druri në ëndërr do të thotë se do të filloni një punë të mirë. Gjithashtu tregon se do të përfitoni nga ajo punë. Të shohësh një shtëpi shumë të vjetër prej druri që është në prag të rrënimit, tregon se duhet t'i kushtohet kujdes shëndetit, pasi interpretohet si sëmundje. Ai tregon se personi do të ketë një fitim nga puna e tij. Për ta përmbledhur, nëse shtëpia prej druri e parë në ëndërr është e re, e bukur dhe e lyer, ajo përfaqëson një lajm të mirë. Nëse shtëpia prej druri që shihet është e vjetër dhe e rrënuar, ajo është e lodhur si sëmundje. Është gjithashtu një shenjë fitimi, shtëpie, martese, lajmi i mirë apo pronë. Ndonjëherë, theksohet se do të vijë mysafiri i vjetër që pritet të vijë.

Lexo: 87