Të shkosh në një vend të huaj në një ëndërr

Në përgjithësi, shkuarja në një vend të huaj në ëndërr tregon se personi që sheh ëndrrën do të shkojë në një situatë të ndryshme nga situata në të cilën ndodhet. Të qenit në një vend të huaj është dëshmi për fillime të reja. Të shohësh se po shkon në një vend të huaj në ëndërr do të thotë se do të bësh një punë të frytshme. Si rezultat, të shkosh në një vend të huaj në ëndërr interpretohet si kalimi nga e keqja në të mirë. Udhëtimi në një vend të huaj në një ëndërr tregon të shpëtoni nga një situatë e trazuar dhe të bëheni të pasur.

Lexo: 89