Duke parë një ujk në ëndërr

Të shohësh një qen ujku interpretohet se do të dyshosh për asgjë në një mik të mirë.

Të shohësh një zagar ujku interpretohet si të dyshosh për asgjë në një mik të mirë.

Lexo: 81