Pastrimi i një akuariumi në një ëndërr

Pastrimi i një akuariumi në ëndërr nënkupton rendin e jetës së biznesit, një punë të re, fundin e telasheve, mistritë hallall, bollëkun dhe paratë.

Të pastroni një akuarium do të thotë të porosisni familjen dhe biznesin tuaj. jeta.

Sipas një shprehjeje tjetër, pastrimi i një akuariumi në ëndërr do të thotë se do të filloni një punë të re. Pastrimi i një akuariumi do të thotë që telashet do të marrin fund.

Të shohësh një akuarium në ëndërr përsëri do të thotë të mira hallall, mirësi dhe bollëk. Pastrimi i akuariumit në një mënyrë shumë të mirë në një ëndërr do të thotë shumë para dhe fitim.

Lexo: 73