Ngrënia e panxharit në ëndërr

Të shohësh ose të hash panxhar sheqeri në ëndërr është shenjë e shëndetit dhe mirëqenies. Ngrënia e panxharit në ëndrrën e një personi; Interpretohet se ai person do të fillojë një punë që do të bëjë shumë para në fund.

Ngrënia e panxharit tregon pasuri dhe bekime. Nëse në ëndërr shihni se hani shumë panxhar, quhet begati dhe bollëk i atij viti. (Shih ngrënien e ëmbëlsirave në ëndërr për një titull plotësues. )

Ngrënia e panxharit të kalbur konsiderohet haram. Sipas një shprehjeje tjetër, ngrënia e panxharit të kalbur tregon se një pjesë e pasurisë dhe bekimeve do të humbasin.

Ngrënia e panxharit në ëndërr gjithashtu çon në marrjen e mallrave dhe përfitimeve.

Lexo: 84