Leximi i sures Tur në ëndërr

Sipas interpretimit të Ibn-i Sirîn, leximi i sures Tur në ëndërr do të thotë se do ta mposhtni armikun. Personi që sheh dhe lexon suren Tur në ëndërr ose dëgjon recituesin do të jetë fqinj në Xhaminë e Haramit. Ai qëndroi në Beytül Hharam për vite dhe u ndriçua dhe bëri një martesë të mirë. Ajo ka një fëmijë, por vdes në moshë të re. Ai bën vepra shumë të mira. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh në ëndërr periudhën e zhanrit ose një pjesë të saj; Është shenjë e veprave të mira dhe e martesës së bekuar.

Sipas asaj që thotë Imam Cafer Sadik (a.s), leximi i sures Tur në ëndërr; Do të thotë se do të vendosesh në Mekë. Kirmani: Është shenjë se do ta ndihmoni të vërtetën dhe do ta mposhtni të pavërtetën. Të shohësh që një person lexon suren Tur ose një pjesë të saj ose e lexon vetë në ëndërr tregon për vepra të mira dhe një martesë të bekuar për beqarët. Hazreti Ibn Sirin ka thënë se të dëgjuarit ose të dëgjuarit e sures Tur në ëndërr tregon mposhtjen e armikut me mëshirën e Allahut. Cafer-i Sadik (r.a.) tha se një person që lexon suren Tur do të jetë ngjitur me Mesxhid el-Haram.

Lexo: 98