Duke parë amulet në një ëndërr

Amuleti që një person mban për qëllime shërimi tregon ilaçin, ai që i është ngjitur një kafshe tregon masën e marrë për të mbajtur diçka.

Të shohësh një amuletë të varur në qafë në ëndërr është do të thotë të shohësh një amuletë të varur në qafë në një ëndërr. konsiderohet si një shenjë se do të dëgjoni lajme të mira.

Të shohësh një amuletë rreth qafës në ëndërr do të thotë se do të marrësh një lajm të mirë.

Të shohësh një amuletë të varur në qafë në ëndërr konsiderohet një shenjë se do të dëgjosh një lajm të mirë.

Lexo: 88