Duke parë një makinë shkrimi në ëndërr

Të shohësh një makinë shkrimi në ëndërr është një pararojë e një zhvillimi të gëzueshëm që do ta bëjë të lumtur ëndërrimtarin. Për të parë që po përdorni një makinë shkrimi në një institucion apo vend pune, tregon se një i papunë do të gjejë një punë dhe për ata që kanë një punë, ata do të përparojnë në punën e tyre dhe do të kenë fitim. Ëndrra e një makinë shkrimi tregon se i papuni do të gjejë një punë dhe se personi që punon nuk do të ketë asnjë problem. Për të parë që keni një makinë shkrimi në shtëpinë tuaj tregon të aplikoni për një punë ose post. Të shkruani me një makinë shkrimi të thyer në ëndërr tregon se nuk do të merrni një përgjigje pozitive për aplikimet tuaja. Nëse një person dëshiron të shkruajë me një makinë shkrimi, por sheh që makina e shkrimit është e prishur, kjo tregon se ëndërrimtari nuk mund të shkojë mirë me gruan e tij. Të mos jesh në gjendje të shtypësh me makinë shkrimi ose të shohësh shkrime kaotike në ëndërr tregon trishtim dhe pikëllim. Të shkruash në një faqe të zbrazët me një makinë shkrimi është një shenjë trashëgimie.

Të shohësh një makinë shkrimi antike në ëndërr tregon se do të përfitoni nga gabimet që bëni pa e ditur. Për një të ve, një makinë shkrimi antike në ëndërr tregon se do të martohesh me një person të pasur dhe të mirë dhe do të jesh i lumtur. Nëse e keni këtë ëndërr, ditën tjetër do ta kaloni të gëzuar. Nëse një i panjohur sheh që po shkruan, gjykohet se do të vijë lajmi që pret. Sipas një thashetheme tjetër: Makina e shkrimit në ëndërr interpretohet sipas gjendjes së ëndërrimtarit. Nëse dikush ka devotshmëri dhe dituri, njerëzit do të përfitojnë nga dituria e tij dhe njerëzit e botës do të shohin se ai do t'i gëzojë njerëzit me veprat e tij. Të shohësh dikë që shkruan në ëndërr tregon trashëgimi ose një letër që do të vijë. Ndonjëherë, ngjall takim, divorc, rend dhe shërbëtor. Të shohësh një makinë shkrimi përgjithësisht interpretohet si e mbarë. Të gjesh një makinë shkrimi në ëndërr tregon se nëse ëndërrimtari e sheh veten në një vend ku ka shumë makina shkrimi, ai do të ngrihet nga vendi i tij.

Të shohësh një makinë shkrimi në ëndërr tregon gëzim dhe lumturi, paqe dhe paqe. lumturi. Të shohësh një person që merr një makinë shkrimi si dhuratë në ëndërr tregon se nëse ai është nëpunës civil, eprorët e tij do të jenë të kënaqur me të. Nëse e sheh se ka shkruar me makinë shkrimi dhe më pas nuk i ka pëlqyer ajo që ka shkruar dhe e grisi, gjykohet se ai person do të lërë punën. Nëse një person që është në gjyq e sheh veten në ëndërr para gjykatësit dhe nëse sheh se gjyqtari po shkruan diçka, kjo tregon se ëndërrimtari do ta fitojë çështjen.

Lexo: 82