Leximi i sures sofër në ëndërr

Sipas shprehjes së Imam Cafer Sadik (a.s), të lexosh suren Sofër në ëndërr; Do të thotë që ju do të arrini fitoren mbi armiqtë tuaj. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh në ëndërr se po lexon suren Sofër ose një pjesë të saj; Është një shenjë për t'i bërë fqinjët, miqtë dhe të gjithë të dobishëm dhe të kënaqur.

Sipas shprehjes së Ibn-i Sirinit, leximi i sures Maun në ëndërr është dëshmi se do ta pakësoni namazin ose nuk do t'i kryeni ato në kohë. Sipas Kirmanit, të dëgjosh suren Maun në ëndërr do të thotë se do të bëhesh miq me dikë në rrugën e Allahut. Xhabir Maghrib: Është shenjë se do të bësh një punë të mirë. Ibn Sirin tha se personi që lexon kapitullin Maun në ëndrrën e tij falet herë pas here dhe para kohe dhe besimi i tij do të jetë i dobët.

Lexo: 78