Duke parë Aishen (r.a.) në ëndërr

Ai që e sheh Hazreti Aishen do të arrijë mirësi dhe bekime. Një grua që ishte gruaja e Profetit (a.s.) në ëndërr. Nëse e sheh Aishen, do të ketë një pozitë të mirë dhe një emër të mirë. (Shih; Gratë e Profetit)

Në ëndërr, një nga gratë e Mjeshtrit tonë Resulullahut (S.A.V.) Hz. Të shohësh nënën tonë Ajse tregon mirësi dhe bollëk. Për një grua, kjo ëndërr tregon një pozitë të lartë, një reputacion të mirë dhe një reputacion të lartë pranë babait dhe burrit të saj.

Të shohësh në ëndërr nënën e besimtarit, Hazret Aishen, është vetë mirësi dhe bollëk. . Nëse një grua muslimane e sheh atë në ëndërr, ajo do të arrijë një pozitë të lartë dhe një reputacion të mirë. Ajo tregon se është e respektueshme ndaj babait dhe të zotit.

Lexo: 42