Të shohësh të varfër në ëndërr

Të shohësh veten si të varfër në ëndërr është shenjë e pasurisë. Nëse njeriu e sheh në ëndërr se është i varfër, thotë: “Zoti im, kam nevojë për të mirat që më ke dhënë”. (Kasas, 24) Kur të tregojë ajeti i mësipërm, ai person do të marrë shumë mallra dhe ushqime. Është thënë: Të shohësh se je i varfër në ëndërr interpretohet si mirësi dhe dobi. Ebu Saidü'l-Vaâz ka thënë: Të shohësh se je i varfër në ëndërr tregon shumë ushqim dhe furnizim të bollshëm. tregon se pasuria dhe pasuria e tij do të shtohen. Nëse tregtari sheh të njëjtën ëndërr, situata është ende e njëjtë.

Lutja e një të varfëri në ëndërr

Të shohësh që dikush është i varfër dhe lyp nga njerëzit në ëndërr tregon shumë lutje. Sepse ata që lypin luten shumë. Të shohësh një lypës në një vend në ëndërr është shenjë e vdekjes së një të pasuri në atë vend dhe e bamirësisë që do të dalë nga ai vend. Kjo ju tregon se do të fitoni vlerësimin e të gjithëve me veprimet tuaja.

Të shohësh të varfër në ëndërr tregon varfëri dhe mosbesim të dhimbshëm.

Lexo: 31