Koha e leximit në ëndërr

Për të parë që e lexoni këtë periudhë ose një pjesë të saj në ëndërr; Dituria dhe veprat e mira janë shenjë e fitimit të pëlqimit të Allahut dhe largimit të trishtimit dhe pikëllimit.

Lexo: 91