Leximi i sures Adiyat në ëndërr

Âdiyat do të thotë kuaj me vrap të shpejtë. Për këtë arsye, të lexosh suren Adijat ose të shohësh një ajet prej saj në ëndërr; Interpretohet si të përkujtosh shumë Allahun Teala. Duke lexuar suren Adiyat në ëndërr, ai i do kuajt e bukur dhe bëhet pronar kali, shkon në Gaza. Të shohësh se po lexon suren Adiyat në ëndërr do të thotë jetëgjatësi, mirësi dhe mirësi.

Sipas Ibn Sirin, leximi i sures Adiyat në ëndërr; Është dëshmi se ju e doni Ehli Bejtin (a.s). Shprehja e Kirmanit është si vijon: Është shenjë se do të shkosh në një kuvend zie dhe do të vajtosh atje. Nëse një person sheh në ëndërr se e ka mësuar përmendësh suren Adijat, ai person do të marrë një mëshirë, begati dhe bekim nga Allahu. Përpjekja për të lexuar suren Adiyat është shenjë e lajmit të mirë dhe lajmit të mirë.

Dëgjimi i sures Adiyat në ëndërr; Sipas Ibn Kethirit; Një person që e dëgjon suren Adiyat në ëndërr do të jetë i afërt me sahabët e Profetit (Sav). Dëgjimi i sures Adiyat në ëndërr; Është shenjë e posedimit të pronës, e një jete të qetë dhe të shëndetshme, sulltanati për një person kompetent, pasuri dhe pasuri për të tjerët.

Lexo: 41