Hapja e një fabrike në ëndërr

Hapja e një fabrike në ëndërr interpretohet si një punë për shoqërinë. Të shohësh që ka hapur një fabrikë është shenjë se me mundin e tij do të ketë një vend të mirë në shoqëri. Funksionimi i mirë i fabrikës tregon se marrëdhëniet me komunitetin do të vazhdojnë me sukses. Të shohësh që hap një fabrikë në ëndërr tregon gjithashtu shëndet dhe lumturi. Sepse trupi i njeriut është si një fabrikë. Hapja e një fabrike në ëndërr tregon gjithashtu fitim dhe përfitim. Sepse fabrika është një burim të ardhurash. Të shohësh që largohesh nga një fabrikë dhe ecësh përgjatë rrugës në ëndërr është një shenjë e një mysafiri që vjen në shtëpi. Hapja e një fabrike në ëndërr tregon se personi që e sheh ëndrrën do të nisë një biznes të madh ku do të fitojë para të mëdha.

Lexo: 32