Veshja e një fustani vjollcë në një ëndërr

Nëse në ëndërr vishen një fustan ngjyrë vjollce; Në prani të ngjyrës vjollcë, duke zotëruar dhe imanente ndaj parimeve, duke përvetësuar kuptim dhe vlera në imanencën e ligjeve universale në të cilat rrjedhin parimet, nga kuptimi dhe vlerat e fituara nga ky kurs, nga duke bërë pikëpamje dhe përcaktime që janë të drejta për çdo gjë, dhe duke bërë qëllimet dhe veprat e drejta të një personi. Duke qenë se tregon mbiemrin e mençurisë, e cila është e mundur, tregon se personi që sheh ëndrrën është një person i mençur që sheh gjithçka në të djathtë duke e përcaktuar atë me atributin e së drejtës dhe që ka të mira në marrëdhëniet e tij si më sipër. e djathta.

Lexo: 118