Duke parë një bletë në ëndërr

Të shohësh një bletë në ëndërr tregon se do të ngrihesh në biznesin tënd. Ari Beu tregon gjithashtu se ju do të jeni kreu i punës në të cilën jeni. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh një bletë në ëndërr i referohet një njeriu që është shumë i dobishëm, i fuqishëm, i madh, i devotshëm, i devotshëm, asket dhe nuk dëmtojnë dikë. arrin. Kushdo që sheh se ka shumë zotër të bletëve në ëndërr bëhet guvernator i një fisi të pasur. Sepse bleta është një krijesë e aftë dhe ofron shërim për njerëzit.

Të shohësh një tru blete nënkupton një njeri që është i dobishëm, i gjithëfuqishëm dhe i shquar, një besimtar, asket dhe nuk i bën keq askujt.

>

Të shohësh se ke arritur diçka nga truri i pastër në ëndërr tregon shëndet dhe mirëqenie dhe të ardhura hallall. Të shohësh se ke shumë tru të pastër në ëndërr tregon
oficer të lartë.

Lexo: 32