Duke parë bile në ëndërr

Do të thotë se do të çliroheni nga përgjegjësitë tuaja.

Do të thotë se do të çliroheni nga përgjegjësitë tuaja.

Sëmundje e rëndë.

Lexo: 35