Ëndërrimi i paqes

Tevfiku dhe hiri, gjysma hyjnore dhe mëshira, bekimet dhe lutjet e njerëzve të mirë, shikimi i mirëqenies dhe ndjenja e paqes së brendshme tregojnë ndershmërinë, ndjeshmërinë e treguar në të drejta dhe detyra, lumturi në këtë botë dhe në ahiret.

>

Lexo: 84