Duke parë një varëse në një ëndërr

Dy persona ose partnerë që punojnë në harmoni, tregojnë ngushtësi dhe shqetësim.

Të shohësh një menteshë në ëndërr tregon se do të jesh në një situatë të ngushtë shumë shpejt.

Të shohësh një menteshë në ëndërr interpretohet se do të biesh në tare shumë shpejt.

Lexo: 83