Duke parë mjeljen në ëndërr

Të shohësh një mjelëse nënkupton ushqim, përfitim, fjalë të buta, politikë të mirë, një person të drejtë. Të shohësh një lopë që mjel një lopë nënkupton një person që punëson punëtorë për paga. (Për një shprehje më të gjerë, shih; Mjelja.)

Të shohësh një person që po mjel në ëndërr është shenjë rreziku, përfitimi, fjalë të buta dhe politikë të mirë. Duke parë mjelsin e bagëtisë është ai që punëson punëtorët me para, Mjellësi është një njeri i drejtë.

Lexo: 85