Puna në një ëndërr

Shiko; Punëtor.

Të shohësh që në ëndërr je duke punuar në një ndërtim ose ndonjë punë si punëtor, do të ngrihesh në punën tënde, nëse je tregtar ose tregtar, do ta zgjerosh biznesin; nëse jeni nëpunës civil, do të promovoheni në një detyrë tjetër; nëse je shtëpiake, do të jesh i kënaqur nga burri; nëse je vajzë e re ose i ri, do të bësh një martesë të mirë; Nëse jeni student, kjo tregon se do të diplomoheni me një diplomë të mirë ose do të kaloni klasën tuaj. Sipas një transmetimi tjetër: Tregon se personi që e sheh veten duke punuar si punëtor në ëndërr do të ndeshet me një ndryshim të rëndësishëm në jetën e tij. Për të parë gjatë punës: Kjo tregon se do të ndodhin ndryshime të papritura në rrjedhën e jetës suaj dhe nuk do të jeni në gjendje ta kapërceni tronditjen e kësaj për një kohë të gjatë.

Lexo: 89